torsdag

21 december 2006

Vindinternattens köld var hård, fordom här på vår skogskyrkogård, men nu är det ändring på saken, daggmasken håller sig vaken, Ty tjälen når ej ner till liken, och det gör mig faktiskt besviken, midvinternattens köld är svag, värmen den ökar, dag för dag; Mitt eget broderade bidrag till miljödebatten; Viktor Rydberg släng dig i väggen, men glöm inte att källsortera när du slänger
Referens: midvinternatten

Nästa stripp

Kommentarer till denna seriestrip:
<< Hem