torsdag

9 november 2006

Börjar gå mode i gravar; Framgång i livet ska framgå även i döden; Visa mig din gravsten och jag ska säga vad du heter
Nästa strip

Kommentarer till denna seriestrip:
<< Hem