torsdag

16 november 2006

Människor har så svårt att prata om döden; Finns säkert hundra omskrivningar för att dö; Kärt barn har många namn
Nästa strip

Kommentarer till denna seriestrip:




<< Hem